نحوه عرضه سلستين به بازار و مصرف آن در صنايع مربوطه

   تقريباً بخش اعظم كلوخه سلستين استخراج شده از معادن، از نظر تركيبات شيميايي و عيار SrSO4 در حد قابل قبول مصرف صنايع جهاني نمي باشد. ارزيابي سلستين هاي شناخته شده ايران ميانگين عيار 85% - 75% را نشان مي دهد. در حالي كه بازار جهاني جهت مصرف صنايع وابسته نياز به حداقل 94% خلوص دارد. از اين رو در اولين گام جهت بازاريابي و فروش اين ماده معدني، عمليات تغليظ جهت پرعيارسازي به منظور توليد كنسانتره سلستين با عيار حداقل 94% ضروري است. فاز دوم فرآوري اين ماده معدني توليد كربنات استرانسيوم SrCO3 است كه بيش از 95% سلستين توليدي جهان ابتدا به كربنات استرانسيوم و سپس به مشتقات ديگر شيميايي تبديل مي شود. پرواضح است كه ارزش افزوده توليد كربنات استرانسيوم بيش از ارزش افزوده توليد كنسانتره است.
 
موارد مصرف سلستين در صنعت

   كلوخه يا كنسانتره سلستين به طور مستقيم در صنعت مصرف چنداني ندارد. تقريباً تمامي سلستين توليد جهان ابتدا به كربنات استرانسيوم تبديل و سپس در صنايع مربوطه به شرح ذيل به مصرف مي رسد :
   1-
در صنايع توليد لامپ تصوير تلويزيون رنگي و مونيتورها جهت جلوگيري از عبور امواج مضر
   60%
مصرف جهاني
   2-
در صنايع توليد مغناطيس صنعتي – الكتروسراميك ها – فريت هاي سراميكي 30% مصرف جهاني
   3-
ساير10% مصرف جهاني
   -
توليد نيترات استرانسيوم جهت ساخت مواد آتشبازيمنورهاي نظامي و گلوله هاي رسام
   -
در پالايش و توليد شمش روي با خلوص بالا

   بلورسازي و صنايع آلياژي آلومينيوم
   -
پيگمنت ها، خشك كننده ها، رنگ سازي
   -
مصارف پزشكي
  
توليد و مصرف كنندگان، مقدار توليد و مصرف جهاني (سلستين – كربنات استرانسيوم(
  
سلستين : از دهه 1970 عمده ترين توليدكنندگان سلستين به ترتيب مقام كشورهاي مكزيك، اسپانيا، تركيه، ايران، بريتانيا و بخشي هم متعلق به چند كشور ديگر مي باشد. بخش اعظم توليد مكزيك در ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاي قاره آمريكا مصرف مي شود. توليد اسپانيا تأمين كنندگان صنايع كشورهاي اروپايي، ژاپن و كره است. ايران با داشتن ذخاير قابل ملاحظه سلستين متأسفانه به دليل عدم راه اندازي واحد تغليظ از اقبال مناسبي بهره مند نبوده و فقط قبل از فروپاشي شوروي سابق، سلستين توليدي به صورت كلوخه معدني و به روش فروش تهاتري به اين كشور صادر مي شد. پس از فروپاشي شوروي مقدار بسيار ناچيزي كلوخه سلستين صادر شده است.
شركت خانه معدن كاشان با دارا بودن يك معدن سلستين با ذخيره قطعي 200000تن وپروانه بهره برداري واقع در 60 كيلومتري كاشان خواهان صادرات اين ماده معدني مي باشد.

این خاک به صورت کلوخه می باشد.

­

 

+ نوشته شده توسط شوشتری در سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 17:43 |


Powered By
BLOGFA.COM


s is kod java from site http

_________________________ JavaScript Codes http://karim30.blogfa.com">انواع کد های جدید جاوا

____________________________________ TABLE align="center">
_________________________

انواع کد های جدید جاوا

______________________________